Kateřina Nash

Post race interview - Andorra

UCI World Cup XCO / XCE / DHI 4 - Vallnord
26 Jul 2013

Jaký byl pro tebe závod?
Závod to byl opravdu skvělý závod. To byl trošku takový jinačí, tím že to není moc technický, nebylo to moc v terénu, spíš takové ty cesty. Takový trošku taktický, což my moc nejezdíme. Takže to bylo zajimavý. Zkusila jsem kde to šlo. Myslim si, že jsem to měla rozjetý výborně. Jsem moc spokojená s výsledkem, sice to člověka mrzí...
How was the race for you?
It was really awesome race. Was little bit different, because it is not that technical, wasn't much in a terrain, more wider roads. Kind of tactic race, we are not used to that. So it was interesting. I attacked whenever I could. I think I had it opened up really well. I am really happy with the result, but one regrets...
Co chybělo k prvnímu místu? Už je to další druhé místo.
Už jich je několik za poslední dvě sezony. Druhý místo je pořád skvělý a byla jsem zase o kousíček blíž. Nevím, těžko říct co dneska chybělo. Ja jsem na tom v terénu trošku líp, takže to, že to bylo takový spíš jednodušší, tak možná nebylo úplně ideální. Ale zase třeba - já bydlim ve vysoké nadmořské výšce - takže to my vyhovovalo. Takže jsem se za to zkusila vzít a všechny unavit. Jako spokojená jsem.
What was missing to the first place? It is another second place.
There were more 2nd places in last two seasons. But 2nd is still great and I was little bit closer again. I don't know, hard to say what was missing today. I am little bit better in technical sections, so maybe because it was easier course, it might have made the difference. But on the other hand, since I live in high altitude, it suited me well here. I tried to attack and tire the others. Anyway I am happy.
Takže ti více vyhovují techničtější trasy než tady?
Určitě.
So more technical courses suit you more than this one?
Of course.
Máš ráda takové ty umělé překážky, jako třeba skoky v Bernu?
Tak něco z toho. Někdy je to trošku do extrému. Ja mam ráda takový ty přírodní ale těžký trasy, ne tak vystavěný. Ale to je budoucnost těch biků. Okruhy se zkrátili a nemají tam s čim pracovat, tak tam musí ty zajimavější úseky postavit. Člověk se stim musí poprat, jestli chce nebo nechce.
Do you like those artificial obstacles, like those jumps in Bern?
Some of it. Sometimes its too extreme. But I prefer those natural but technical courses, not that built up. But it is the future of bikes. Courses are shorter and they don't have so many options, so they have to build the hardest sections. One has to deal with it, if he wants or not.
Co říkáš na to, že příští rok budeš muset obcestovávat celou zeměkouli?
Tak ja jsem se na to zatím nedívala.
What do you say about next year, you will have to travel all around the world?
I haven't had a look yet.
Je to Afrika, Australia, Evropa, Amerika, Evropa...
Tak muj příští rok je zatím nejasnej, není to ještě naplánované. Ale teď se na to nesoustředím.
It is Africa, Australia, Europe, America, Europe...
My next year is not definite yet, there is no plan yet. But I don't focus on that at this moment.
A do Jižní Afriky se chystáš na mistroství světa?
Ano
And do you plan to go to South Africa to world championships?
Yes
A bude první místo?
Kdyby to šlo tak naplánovat. Ale člověk si to musí vyjet.
Will it be the first place this time?
I wish you could plan it like that. But one has to just race it out.
Ale trať by ti tam mohla vyhovovat...
Trať je tam dobrá. Tam je trať techničtější a náročná. Ale jak říkám, biky jsou zajímavý tím, že to není atletika. Nebudeme běhat na 400 metrů. Člověk se musí prostě poprat se vším a já se snažím připravit na všechno.
The course there should suit you really well...
Yes, it is really good there. The course is more technical and hard. But as I said, bikes are interesting because its not athletics. We won't run 400 meters. One has to deal with many things and everything and I try to prepare myself for everything.
Download in max resolution