Jan Skarnitzl

Honza in the finish of Nové Město race

UCI World Cup XCO / XCE 3 Nove Mesto na Morave
28 May 2014

Excuse bad quality of the sound.
Gratulace k nejlepšímu z čechů a jaký byl tvůj závod?
K tomu místu bych radši ani negratuloval .... Ale dobrý dobrý. Původně jsem myslel, že budu mít sádru až do Nového Města, ale ruka mi nějak rychleji srostla. Takže v pondělí byla sundaná sádra. Tak jsem sem přijel na trénink. Objel jsem jedno kolo nějakým způsobem, nejezdil jsem ty nejtěžší pasáže, nic jsem neskákal. Ale včera jsem si řekl, že to zkusím. ... mi to trošku zatejpoval, že je taková hodně pevná, až mi to začalo tak trošku „odumírat“ tak jsem to musel trošku odmotat. Ale závod to vydrželo, takže jsem mohl jezdit všechny pasáže dá se říct skoro naplno, jen jsem si musel dávat pozor abych netrefil něco špatného a vyhnul se nějakému pádu. Mohl jsem i takhle celkem dobře trénovat, ale musel jsem se vyhnout nějakým sprintům. Tepy do 170, víc jsem se prostě nedostal...takže bylo znát to první kolo, že jsem neměl takovou rychlost, ale tím jak byla ta trať náročná, tak jsem mi to pak trošku vrátilo.
Congratulations to be the best of czech riders and how was your race?
I would rather not congratulate to the position ... But good good. I originally thought that I will have a cast till Nové Město race, but my hand get better much faster. So on Monday the cast was removed. So I came here for a training. I rode one lap somehow, did not do any of the hardest sections, jumped nothing. But yesterday I told myself, that I will try. I got the hand taped so it is really fixed, perhaps too much since my hand start feeling numb. But it lastest for the race so I could ride all the sections almost with no restraint, just had to be careful and avoid hiting something bad and avoid all crashes. I could even practice pretty well this way, but I had to avoid some sprints. Heart rate till 170, just couldn't get more...that was really noticable in first lap, that I had not such a speed, but since the course was really hard it paid off in the end.
S výkoností fyzickou jsi spokojenej?
Fyzickou dobrý, teďka je znát, že tam trošku chybí ta rychlost a nevydržim dlouho na těch maximálních tepech. Takže jsem si musel na rovinkách zvolňovat, abych ty kopce mohl pak vyjet. Ale myslím si, že je to dobrý ... pak je Albstadt a Evropa a další závody. Možna pak už ta Evropa, tam bych mohl být připravenější a na konci července bych mohl být tam kde jsem byl před tou zlomeninou. Já si myslím, že jsem letos udělal hodně práce a snad se nám něco vrátí z toho.
Were you satisfied with your physical fitness?
Was good, just as obvious that I lack some of the speed and I can't stay long on max heart rate. So I had to slow down a little on flats to be able to ride the uphills well. But I think that it is good ... then there is Albstadt and European championships and other races. Perhaps already at European championships I could be better prepared and in the end of July I should be where I was before the broken hand. I think that I did a lot of work today and hopefully it will show somewhere.
Máš nějaký cíl na ME, nějaké umístění?
Teďka asi se budu snažit o nejlepší výsledek, ale ty závody si nijak neberu, že se dokážů probojovat někam dopředu. Doufám, že to objedu nějak solidně. Ale vůbec si nedávám žádné cíle. Budu rád až pak na mistroství republiky a závody následující.
Do you have any goal for European championships, any result to achieve?
Of course I will try to get the best result, but I do not take it seriously, will be good if I can get somewhere in front. I hope I will ride it fairly well. But I do not have any particular goals. WIll be happy to have good results on Czech championships and races that follow.
Takže v Čechách budeš jezdit také nějaké závody?
Jojo samozřejmě. Já jsem měl zvládnout celej pohár, ale teď mi dva utekly. Ale pojedu teď Kutnou horu, pojedu mistrák v Praze pak světáky Amerika a Kanada takže fakt ta sezóna je nabitá. A myslím si, že pak ke konci sezóny – srpen, září – se možný projeví tahle moje pauza a budu odpočatej od závodů. Přece jenom závodit každý víkend je psychicky náročný. Takže možný budu mít větší chuť do těch závodů
So you will ride races in Czech as well?
Yes yes, of course. I wanted to do whole czech cup, but I missed 2 races. I will go Kutná hora, then championships in Prague, world cups in USA and Canada so this season is really busy. And I think that in the end of the season - august, september - the pause I had will have some effect since I will be rested from races. After all racing every weekend is mentally hard. So I might have more drive to race.
Viděli jsmě tě na prvním závodě Pražského poháru, uvidíme tě na dalších?
Oni jsou pak až v září, takže budu tam. Mam to kousek za barákem. Jsem z Brandýsa, teď se jelo v Kbelech, ty jsou 5 kiláků ode mě. Takže pak už je tam jenom Libuš a Řepy a to je kousíček. Když budu mít volno, tak pojedu. Sice je tam myslím republika v Sudetech a ještě nějaký podobný závod, když budu schopnej jet po tý sobotě I v neděli, tak pojedu.
We could see you at the first Prague cup race, will we see you at the later ones?
They are later in September, so I will be there. It is close to where I live. I am from Brandys, last race was in Kbely and it is just 5 km from my place. So then it is just Libuš and Řepy and that is close as well. If I won't be busy I will ride them. Although in that time is national marathon championships in Sudety and some other race, if I will be able to race after the Saturday even on Sunday, I will go.
Download in max resolution